Permanentní make-up

Jedná se o mikroimplantaci pigmentu do pokožky speciálním přístrojem.
Používá se pro úpravu kontur rtů, očních linek, obočí a obrázků na kůži.

Aplikace PMU se smí provést jen zdravým lidem. Dále se nesmí provádět zejména při nachlazení, menstruaci, po požití alkoholu, prostředků zvyšující krevní tlak apod.


Osoby trpící cukrovkou či alergiemi musí aplikaci PMU konzultovat s lékařem. Při zanedbání těchto zdravotních rizik může dojít ke zvýšenému krvácení, které bývá možnou příčinou vymizení barviva.

 

Své zákazníky upozorňujeme, že se u nich mohou vyskytnou otoky a může dojít ke vymizení barviva,
které je možné po úplném zhojení opravit.

 

Doba hojení je individuální a pohybuje se zhruba kolem deseti dnů. Po tuto dobu je nutné dodržovat místo aplikace PMU v absolutní čistotě. vyvarovat se slunečnímu záření, soláriu a zvýšené námaze.
Stroupky v žádném případě neodstraňujeme a necháme je samovolně odpadnout!